காங்கிரஸ் ஆட்சி

கிண்டர்கார்டன் பள்ளி விவாதம் செய்யும் ராகுல்
கிண்டர்கார்டன் பள்ளி விவாதம் செய்யும் ராகுல்
ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் தொடர்ந்து பொய்சொல்லி வருகிறது. உண்மையை சொல்லப்போனால் 2007ல் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் முடிவு செய்யபட்டதை விட 20 சதவீதம் விலை குறைவாகத்தான் தற்போது ஒப்பந்தம் செய்யப் ......[Read More…]

சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளை வளாகத்தில் நடித்துக் காட்டியது அநாகரிகத்தின் உச்சகட்டம்
சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளை வளாகத்தில் நடித்துக் காட்டியது அநாகரிகத்தின் உச்சகட்டம்
சட்டமன்றம் நடைபெறவேண்டும் என்பதில் எல்லோருக்கும் அக்கறை உள்ளது உண்மை. ஆனால் சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளை வளாகத்தில் நடித்துக் காட்டியது அநாகரிகத்தின் உச்சகட்டம். அதுவும் அதில் எதிர்க் கட்சித் தலைவரே பங்கெடுத்துக் கொண்டது சரியான நடைமுறை அல்ல. ஆளுங்கட்சி ......[Read More…]