காச நோய்

காச நோய்  காசு நோய்
காச நோய் காசு நோய்
தமிழகத்தில் காசநோய் உதவித் தொகை நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்ற செய்தி கவலை அளிக்கிறது. தமிழகத்தில் ஒரு லட்சத்து 46 ஆயிரம் பேர் காச நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். கடந்த 6 மாத ......[Read More…]

June,10,15,