காஞ்சி மஹா பெரியவர்

காலத்தைக் கடந்தவர் காஞ்சி மஹா  பெரியவர்
காலத்தைக் கடந்தவர் காஞ்சி மஹா பெரியவர்
வைகாசி மாதம் உச்சிப் போது கத்ரி முடிந்தும் வெயில் உக்ரம் தணியவில்லை. அப்போது லால்குடிக்கு அருகில், நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பு ஸ்வாமிகள்முகாமிட்டிருந்த நேரம். தெருவில் நடமாட்டமே இல்லை. ...[Read More…]