கார்கில் போரில்

கார்கில்: அகப்பட்ட பலநாள் திருடன்
கார்கில்: அகப்பட்ட பலநாள் திருடன்
1999 கார்கில் போர் நம் முதுகில் பாகிஸ்தான் குத்திய செயல். பிரிவினையின் போது நடந்த கசப்பான சம்பவங்களை மறந்து நட்புறவை முன்னெடுத்துச் செல்வோம். அண்டை நாடுகளுக்குள் சண்டை வேண்டாம் என்று சமாதானம் பேச ......[Read More…]