கார் தயாரிப்பு

முன்னணி கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் வேலையிழக்கும் 80,000 பேர்
முன்னணி கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் வேலையிழக்கும் 80,000 பேர்
மேற்கு ஐரோப்பாவை சேர்ந்த முன்னணி கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் சுமார் 80,000 பேர் வேலையிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பொருளாதார சிக்கலில் தவித்து வரும் ஐரோப்பிய மக்கள் சிக்கன ...[Read More…]