காலிஸ்தான்

தனி நாடு கோரும் சீக்கிய அமைப்புகளை ஒடுக்க வேண்டும்
தனி நாடு கோரும் சீக்கிய அமைப்புகளை ஒடுக்க வேண்டும்
இந்தியாவில் சீக்கியர்கள் வாழும்பகுதிகளை ஒருங்கிணைத்து காலிஸ்தான் தனி நாடு கோரும் பிரசாரத்தை இங்கிலாந்தில் நடத்திவரும் சீக்கியர் அமைப்புகளை ஒடுக்க வேண்டும் என அந்நாட்டு பிரதமர் கேமரூனிடம் பிரதமர் நரேந்திரமோடி வலியுறுத்தியுள்ளார். இங்கிலாந்து பிரதமர் கேமரூனை ......[Read More…]