கால்பந்து வீரர்கள்

தோல்வியால் துவண்டு போய் விடக்கூடாது
தோல்வியால் துவண்டு போய் விடக்கூடாது
ஜூனியர் உலககோப்பை கால்பந்து (17 வயதுக்குட் பட்டோர்) கால்பந்துபோட்டி கடந்த மாதம் இந்தியாவில் வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்தது. இதில் இந்திய அணி மூன்று ஆட்டங்களிலும் தோற்று முதல் சுற்றுடன் வெளியேறியது. உலககோப்பை கால்பந்து தொடர் ......[Read More…]