காளமேகபுலவர்

கற்றோருக்கு சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பு
கற்றோருக்கு சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பு
கம்பர், ஒளவையார், வள்ளுவர், பாரதியார், இளங்கோ, போன்ற காலத்தால் அழியாத காவியங்களைசெய்த கவி பெருமக்களை பற்றி நாம் அறிவோம். கவி பெருமக்களிலே ஒருவர்தான் காளமேகப் புலவர். பதினைந்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த அவர் மதுரகவி, ஆசுகவி, ......[Read More…]