காஸ் சிலிண்டர்

இனி மாதம்தோறும் சிலிண்டர் விலை உயராது
இனி மாதம்தோறும் சிலிண்டர் விலை உயராது
மாதந்தோறும் காஸ்சிலிண்டர் விலையை உயர்த்தும் நடைமுறை மத்திய அரசால் திரும்பப் பெறப்பட்டு இருக்கிறது. 2016ம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் இருந்து மாதம்தோறும் சிலிண்டர் விலை உயர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. இதன்படி சரியாக எல்லா மாதமும் ......[Read More…]