கிரெடிட் கார்டு

2,000 வரையிலான பரிவர்த்தனைகளுக்கு, MDR கட்டணத்தை இனி மத்திய அரசே ஏற்கிறது
2,000 வரையிலான பரிவர்த்தனைகளுக்கு, MDR கட்டணத்தை இனி மத்திய அரசே ஏற்கிறது
டெபிட் கார்டு மற்றும் கிரெடிட்கார்டு பயன்படுத்தி ரூ.2,000 வரையிலான பரிவர்த்தனைகளுக்கு, MDR கட்டணத்தை இனி மத்திய அரசே ஏற்கஇருக்கிறது. வணிகத் தள்ளுபடி விகித கட்டணமானது டெபிட்கார்டு மட்டும் இல்லாமல் யூபிஐ பரிவர்த்தனை செய்பவர்களுக்கும் கிடைக்கும் என்பது ......[Read More…]

டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை பாதுகாப்பும்  வழிமுறைகளும்
டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை பாதுகாப்பும் வழிமுறைகளும்
டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்த னைகளை பாதுகாப்பாக மேற்கொள்வது எப்படி? கடந்த நவம்பர் 8 அன்று மத்திய அரசு மேற்கொண்ட பணசீர்திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கு பின்பு, டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகளை அதிக அளவில் மேற்கொண்டு வருகிறோம். வருங்காலத்தில் பணமில்லா ......[Read More…]