கிறிஸ்த்தவர்களுக்கு

கிறிஸ்த்தவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 2 நாள்கள் பா.ஜ.க வுக்கும்  முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையே  ; அத்வானி
கிறிஸ்த்தவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 2 நாள்கள் பா.ஜ.க வுக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையே ; அத்வானி
கிறிஸ்த்தவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 2 நாள்கள் பா.ஜ.க வுக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையே என அத்வானி தமதுபிளாகில் தெரிவித்துள்ளார் .இது குறித்து மேலும் அவர் தெரிவித்திருப்பதாவது 1980ல் ஜனதா கட்சி மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ். ......[Read More…]