குஜராத் தலித்

பாஜக அரசு இருக்கும் மாநிலத்தில் இருப்பவர்கள் மட்டும் தான் தலித்துகளா?
பாஜக அரசு இருக்கும் மாநிலத்தில் இருப்பவர்கள் மட்டும் தான் தலித்துகளா?
குஜராத்தில் தலித் இளைஞர்களை தாக்கியது குறித்து பெரும் பிரச்சினையை தூண்டி விடும் முற்போக்குகளே, மத சார்பற்ற (போலி) நடுநிலையாளர்களே, ஊடகங்களே, இடது சாரிகள், காங்கிரஸ் வாய் சவடால் தலைவர்களே, சமூக நல்லிணக்கம் என்ற பெயரில் ......[Read More…]