குடியேற்றம்

பங்களாதேசிகளின் குடியேற்றம்  இந்தியாவின் மீதான  அமைதி தாக்குதல்
பங்களாதேசிகளின் குடியேற்றம் இந்தியாவின் மீதான அமைதி தாக்குதல்
முன்பெப்போதும் இல்லாத வகையில் நடந்த அசாம் வன்முறைகள் நமது நாட்டின் புகழுக்கு களங்கம் விளைவிப்பவை என மதிப்புமிக்க பிரதமர் அவர்கள் மிகச் சரியாக விவரித்திருக்கிறார். இதுபோன்ற வன்முறைகளுக்கு நாகரீகமான சமூகத்தில் இடமில்லை. நான்கு ......[Read More…]