குடும்பத்தில்

குடும்பத்தில்  ஒருவரது  இறப்பிற்கு பின் சுபகாரியங்கள் தவிர்க்க படவேண்டிய காலம்:
குடும்பத்தில் ஒருவரது இறப்பிற்கு பின் சுபகாரியங்கள் தவிர்க்க படவேண்டிய காலம்:
பொதுவாக ஒரு குடும்பத்தில் தந்தை இறந்து விட்டால் ஒரு வருடத்துக்கு சுப காரியங்களை தவிர்ப்பது நன்று, தாய் இறந்து விட்டால் ஆறு மாத காலத்திற்கும், மனைவி இறந்து விட்டால் மூன்று மாதத்துக்கும், சகோதரன் இறந்து ......[Read More…]