குண்டு வெடிப்பில்

ஐதராபாத் குண்டு வெடிப்பில் தொடர்புடையவர்களிடம்    விசாரணை நடத்தநீதிமன்றம் அனுமதி
ஐதராபாத் குண்டு வெடிப்பில் தொடர்புடையவர்களிடம் விசாரணை நடத்தநீதிமன்றம் அனுமதி
ஐதராபாத் குண்டு வெடிப்பில் தொடர்புடையவர்கள் என்று சந்தேகிக்கப்படும் இரண்டு பேர், தேசிய புலனாய்வு அமைப்பின் விசாரணையின்கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர். ...[Read More…]