குப்பைகள்

மிக பெரிய ஆபத்து ஏற்படுத்தும் விண்வெளி குப்பை
மிக பெரிய ஆபத்து ஏற்படுத்தும் விண்வெளி குப்பை
ரஷியா, அமெரிக்கா, இந்தியா உள்பட உலகின் பல்வேறு நாடுகள் ஆய்வு பணிக்காக செயற்கை கோள்கள் மற்றும் ராக்கெட்டுகளை விண்வெளிக்கு அனுப்புகின்றன. இந்த செயற்கை கோள்கள் தங்களது ஆயுட் காலம் முடிந்ததும்  செயல் இழந்து ஏலேக்ட்ரோனிக் ......[Read More…]