குப்பை

கங்கையை சுத்தப் படுத்தும் 26 திட்டங்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரத்து 154 கோடியே 28 லட்சம் ஒதுக்கீடு
கங்கையை சுத்தப் படுத்தும் 26 திட்டங்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரத்து 154 கோடியே 28 லட்சம் ஒதுக்கீடு
கங்கையை சுத்தப் படுத்தும் 26 திட்டங்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரத்து 154 கோடியே 28 லட்சம் ஒதுக்கீடுசெய்து மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளது.  கழிவு நீர், குப்பை போன்றவற்றால் மாசடைந்துள்ள கங்கை நதியை சுத்தப் படுத்த ......[Read More…]