குமரி

சமச்சீர்  கல்வியை நடைமுறைபடத்தவலியுறுத்தி  குமரி, தஞ்சை மாவட்ட  மாணவ மாணவிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
சமச்சீர் கல்வியை நடைமுறைபடத்தவலியுறுத்தி குமரி, தஞ்சை மாவட்ட மாணவ மாணவிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
சமச்சீர் கல்வியை நடைமுறைபடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி குமரி மற்றும் தஞ்சை மாவட்ட கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.சமச்சீர் கல்வியை தமிழக அரசு ரத்துசெய்துள்ளது. அரசின் இந்த-நடவடிக்கையை ......[Read More…]