குவிந்தனர்

டார்ஜிலிங்கில் கலவரம் ராணு  உதவியை நாடுகிறது மேற்குவங்க அரசு
டார்ஜிலிங்கில் கலவரம் ராணு உதவியை நாடுகிறது மேற்குவங்க அரசு
மேற்குவங்க மாநிலத்திலிருந்து டார்ஜிலிங் உள்ளிட்ட சில பகுதிகளை பிரித்து கூர்காலாந்து என்கிற தனி மாநிலம் அமைக்க வேண்டும் என்று கூர்கா ஜன்முக்தி மோர்சா என்ற அமைப்பு நிண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்து வருகிறது , ......[Read More…]