கூடிய பால் மாவு

கர்ப்பிணிகளுக்கு  DHA  கூடிய பால் மாவு அவசியமா?
கர்ப்பிணிகளுக்கு DHA கூடிய பால் மாவு அவசியமா?
அதற்கு எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லை. நான் எந்த ஒரு ஊட்டச்சத்து மாவையும் வலியுறுத்துவதில்லை. பொதுவாக இந்தியர்களின் உணவு வகையில் இரும்புச்சத்து குறைவு. அதனால் இரும்புச்சத்து (Iron) மாத்திரையும் சுண்ணாம்புச்சத்து (Calcium) ...[Read More…]