கோரிக்கை

கோரிக்கை நிறைவேறும் வரையிலும் போராட்டம் தொடரும்; ஹசாரே
கோரிக்கை நிறைவேறும் வரையிலும் போராட்டம் தொடரும்; ஹசாரே
தனது கோரிக்கை நிறைவேறும் வரையிலும் போராட்டம் தொடரும் என்று , ஹசாரே அறிவித்துள்ளார்.கடந்த 42ஆண்டுகளாக லோக்பால் மசோதாவை-நிறைவேற்றாமல் இழுத்தடித்து வருகின்றனர். லோக்பால் மசோதாவை நிறைவேற்ற அரசு ஏன்-தயங்குகிறது? இந்த மசோதாவை ......[Read More…]