சசிதரூருக்கு

காதல் விவகாரத் துறையின் அமைச்சர் பொறுப்பை சசிதரூருக்கு தந்திருக்கலாம்
காதல் விவகாரத் துறையின் அமைச்சர் பொறுப்பை சசிதரூருக்கு தந்திருக்கலாம்
காதல் விவகாரங்களில் கைதேர்ந்த, சசிதரூருக்கு, மனிதவள மேம்பாட்டு துறைக்கு பதில் , காதல் விவகாரத் துறை' எனும் பெயரில், புதிதாக ஒருதுறையை உருவாக்கி, அந்ததுறையின் அமைச்சர் பொறுப்பை, அவருக்கு தந்திருக்கலாம், என்று ......[Read More…]

November,1,12,