சசி தரூர்

மோடி  இந்தியாவின் நிக்சன்
மோடி இந்தியாவின் நிக்சன்
மோடி புகழ் பாடும் மத்திய அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை வர வர அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. பிரதமர் மோடியை, முன்னாள் அமைச்சர், சசிதரூர், 'இரண்டாம் தலைமுறைக்கான சிறந்த தலைவர்' என, பாராட்டியது போன்று , ......[Read More…]