சட்டமன்றம்

சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளை வளாகத்தில் நடித்துக் காட்டியது அநாகரிகத்தின் உச்சகட்டம்
சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளை வளாகத்தில் நடித்துக் காட்டியது அநாகரிகத்தின் உச்சகட்டம்
சட்டமன்றம் நடைபெறவேண்டும் என்பதில் எல்லோருக்கும் அக்கறை உள்ளது உண்மை. ஆனால் சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளை வளாகத்தில் நடித்துக் காட்டியது அநாகரிகத்தின் உச்சகட்டம். அதுவும் அதில் எதிர்க் கட்சித் தலைவரே பங்கெடுத்துக் கொண்டது சரியான நடைமுறை அல்ல. ஆளுங்கட்சி ......[Read More…]