சட்ட மன்றம்

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் எளிதாக வாக்களிக்க சட்டதிருத்தம்
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் எளிதாக வாக்களிக்க சட்டதிருத்தம்
வெளிநாடுகளில் லட்சக் கணக்கான இந்தியர்கள் தொழில் நிமித்தமாக வாழ்ந்து வரும் போதிலும் இந்தியாவில் சட்ட மன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் என எதுவாக இருந்தாலும் அவர்களில் வெறும் 10,000 முதல் 12,000 வரையிலான இந்தியர்கள் ......[Read More…]

November,12,17,