சமஸ்கிருதம் முதலியன

பகுத்தறிவை தொலைத்து விட்டோமா?
பகுத்தறிவை தொலைத்து விட்டோமா?
உலகப் புகழ்பெற்ற மார்க் ட்வைன் என்கிற பேரறிஞர் தனது 10 பாகங்கள் அடங்கிய "உலக நாகரீகங்கள்' என்ற நூலில் "பாரத நாடு மனித குலத்தின் தொட்டில், மொழி தோன்றிய இடம்'' என்று வர்ணித்திருக்கிறார். வில்லியம் ......[Read More…]