சம்பந்தமான

வாய், தொண்டை சம்பந்தமான  நோய்கள் தீர!
வாய், தொண்டை சம்பந்தமான நோய்கள் தீர!
1.வாய் , நாக்கு. தொண்டை ரணம் தீர:-பப்பாளிப் பாலைத் தடவி வரத் தீரும். 2.நாக்குப் புண் குணமாக:- நெல்லி வேர்ப் பட்டையைப் பொடி செய்து தேனில் கலந்து சப்பிட்டு வர நாக்குப் புண் குணமாகும். ...[Read More…]