சரத் பவாருடனான

சரத் பவாருடனான  வர்த்தக தொடர்பை நிரூபித்தால் அரசியலை விட்டே விலகத்தயார்
சரத் பவாருடனான வர்த்தக தொடர்பை நிரூபித்தால் அரசியலை விட்டே விலகத்தயார்
தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர், சரத் பவாருடன், நான் வர்த்தக தொடர்பு வைத்துள்ளேன் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டால், அரசியலை விட்டே விலகத்தயார், மேலும் எனது சொத்துக்களையும் தானமாக கொடுத்து ......[Read More…]