சலஃபிசம்

வகாபிசத்தை  முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டும்
வகாபிசத்தை முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டும்
தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நடத்தும் 'ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு' என்பது சிலை வழிபாட்டு முறைகளை ஒழித்து 'தூய இஸ்லாம்' திசையை நோக்கி தமிழ் முஸ்லிம்களை கொண்டு செல்லும் முயற்சி. வஹாபிசம், சலஃபிசம் போன்ற தீவிர சுன்னி ......[Read More…]