சவீதா ஹலப்பான்னாவர்

அயர்லாந்தின்  மூட நம்பிக்கைக்கும்  முட்டாள் தனத்துக்கும் பலியான பெண்
அயர்லாந்தின் மூட நம்பிக்கைக்கும் முட்டாள் தனத்துக்கும் பலியான பெண்
அயர்லாந்தின் கால்வே நகரில் உள்ள பூஸ்டன் அறிவியல் ஆராய்ச்சிமையத்தில் விஞ்ஞானியாக பணிபுரிந்து வருகிற இந்தியாவைசேர்ந்த பிரவீன் ஹலப்பான்னாவர்ரின் (வயது 36) மனைவி சவீதா ஹலப்பான்னாவர்(வயது 31) என்பவர் அதேநாட்டில் பல்மருத்துவராக பணியாற்றிவந்தார். நான்கு ......[Read More…]