சாட்

இந்திய சிறுபான்மையினர் மீதான அமெரிக்காவின்  தீர்மானம் சிரிப்பைபுத்தான் தருகிறது
இந்திய சிறுபான்மையினர் மீதான அமெரிக்காவின் தீர்மானம் சிரிப்பைபுத்தான் தருகிறது
இந்தியாவில் சிறுபான்மையினரை காப்பாற்றுங்கள் --அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் வேண்டுகோள் --- இப்படி ஒரு செய்தி (21.11.13.) இந்து நாளிதழிழ் வெளியிட்டுள்ளது.சித்தார்த் வரதராசனுக்கு பிறகு இந்து மிகவும் முன்னேறியுள்ளது.. ...[Read More…]