சாணக்கியன்

சாணக்கியரின் நேர்மை!
சாணக்கியரின் நேர்மை!
வரலாற்றில் நிகழ்ந்த ஓர் உண்மைச்சம்பவ கதை... இந்திய வரலாற்றில் மிகவும் புகழ்பெற்ற அரசர்களுள் ஒருவர் சந்திர குப்தன். அவரது குரு, தலைமை அமைச்சர் சாணக்கியர். அவர் அரசியல்மேதை. அர்த்த சாஸ்திரம் என்ற அரசியல் வழிகாட்டி ......[Read More…]