சாலை போக்குவரத்து

சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகத்தில் தனி துறை
சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகத்தில் தனி துறை
வாகன தொழில் நுட்பம், எரிபொருள், புகைமாசு தொடர்பாக சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகத்தில் தனி துறை தொடங்கப்படும் என்று மத்திய சாலைப்போக்கு வரத்து, நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]