சித்தாந்தத்தை

மதமாற்றம்  ஒரு வன்முறை என்ற சித்தாந்தத்தை உலகமே ஏற்று கொண்டுள்ளது
மதமாற்றம் ஒரு வன்முறை என்ற சித்தாந்தத்தை உலகமே ஏற்று கொண்டுள்ளது
ஹிந்து மதத்தை பல்வேறு ஆபத்துகளிலிருந்து காக்க பாடுபட்டுபவர் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி என பத்திரிகையாளர் எஸ்.குருமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார் . மேலும் இது குறித்து அவர் தெரிவித்ததாவது; சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி சித்தாந்தங்களை காக்கவும், பாதுகாக்கவும் ...[Read More…]