சிம் மெமரி

+92, #90 (அ) #09 என்ற எண்களில்  மிஸ்ட்கால் வந்தால் திருப்பி அழைக்கவேண்டாம்
+92, #90 (அ) #09 என்ற எண்களில் மிஸ்ட்கால் வந்தால் திருப்பி அழைக்கவேண்டாம்
உங்கள் செல் போனுக்கு +92, #90 (அ) #09 என்ற எண்களில் தொடங்கும் நம்பரிலிருந்து மிஸ்ட்கால் வந்தால் திருப்பி அழைக்கவேண்டாம் என செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன . ...[Read More…]