சிரஞ்சீவியின்

காங்கிரஸ் கட்சியுடன் டி.ஆர்.எஸ். இணைகிறது?
காங்கிரஸ் கட்சியுடன் டி.ஆர்.எஸ். இணைகிறது?
சிரஞ்சீவியின் பிரஜா ராஜ்யக் கட்சியை, காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இணைத்தது போன்று, தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய-சமிதி கட்சியையும் (டி.ஆர்.எஸ்.,), தங்களுடன் இணைத்துக் கொள்ள முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன. ...[Read More…]