சிறப்பு நிதியுதவி

மதச்சார்பற்ற கூட்டணி, விரக்தியடைந்த வர்களின் கூட்டணி
மதச்சார்பற்ற கூட்டணி, விரக்தியடைந்த வர்களின் கூட்டணி
அரசமைப்புச் சட்டத்துக்குள்பட்டு வரிவருவாயை மத்திய, மாநில அரசுகள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என 14ஆவது நிதிக் குழு பரிந்துரைத்துள்ள நிலையில், பிகார் மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்துகோருவது பொருத்தமற்றது  அரசமைப்புச் சட்டத்துக்குள்பட்டு, வரிவருவாயை மத்திய, மாநில அரசுகள் ......[Read More…]