சிறப்பு பாதுகாப்பு படைப்பிரிவு

சிறப்பு பாதுகாப்பு படைப்பிரிவு திருத்த மசோதா நிறைவேற்றம்
சிறப்பு பாதுகாப்பு படைப்பிரிவு திருத்த மசோதா நிறைவேற்றம்
மகாராஷ்டிரா விவகாரத்தால் கூச்சல்குழப்பம் நிலவிய சூழ்நிலையில் மக்களவையில் சிறப்பு பாதுகாப்பு படைப்பிரிவு திருத்த மசோதா திங்களன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியாகாந்தி மற்றும் அவரது குடும்பத்திற்கு வழங்கப்பட்டு வந்த எஸ்.பி.ஜி எனப்படும் சிறப்பு பாதுகாப்பு ......[Read More…]