சிறுகுறிஞ்சா

சிறுகுறிஞ்சாவின் மருத்துவ குணம்
சிறுகுறிஞ்சாவின் மருத்துவ குணம்
சிறுகுறிஞ்சா இலையை எடுத்துக் கொண்டு, தேவையான அளவு நாவல் கொட்டைகளை வெய்யிலில் காயவைத்து இடித்து சலித்து சிறுகுறிஞ்சாத்தூள் உள்ள அளவிற்கு இந்தத் தூளையும் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கி ஒரு சீசாவில் போட்டு வைத்துக் கொண்டு, ......[Read More…]