சிறு நீர்

ஒவ்வொரு தாலுக்காவிலும் சிறுநீர்வங்கி உருவாக்க வேண்டும்
ஒவ்வொரு தாலுக்காவிலும் சிறுநீர்வங்கி உருவாக்க வேண்டும்
ஒவ்வொரு தாலுக்காவிலும் சிறுநீர்வங்கி உருவாக்க வேண்டும். அப்படி சேகரிக்கும் சிறுநீரிலிருந்து யூரியா எடுத்து விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நாக்பூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி  ஒன்றில் கலந்து கொண்ட மத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்காரி கூறியுள்ளார். மேலும் அவர் ......[Read More…]

மனித சிறு நீர் ரசாயன உரங்களை விட சிறந்தது
மனித சிறு நீர் ரசாயன உரங்களை விட சிறந்தது
செடிகளுக்கு மனித சிறு நீரை ஊற்றினால் விளைச்சல் அதிகரிக்கிறது என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்காரி கூறியது உண்மை என்பது ஆய்வுமூலம் தெரிய வந்துள்ளது. ...[Read More…]

May,8,15,