சில்லரை

சில்லரை வர்த்தகத்தில் நேரடிஅன்னிய முதலீடு நாட்டை பிளவு படுத்திவிடும்
சில்லரை வர்த்தகத்தில் நேரடிஅன்னிய முதலீடு நாட்டை பிளவு படுத்திவிடும்
சில்லரை வர்த்தகத்தில் நேரடிஅன்னிய முதலீடு நாட்டை பிளவு படுத்திவிடும் என்று ஐக்கிய ஜனதா தளத்தலைவர் சரத் யாதவ் பாராளுமன்றத்தில் நடந்த விவாதத்தில் பேசியுள்ளார்:- ...[Read More…]

அமெரிக்காவே   சில்லரை வணிக முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துள்ள நிலையில்  நமக்கு எதற்கு அன்னிய முதலீடு?.
அமெரிக்காவே சில்லரை வணிக முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துள்ள நிலையில் நமக்கு எதற்கு அன்னிய முதலீடு?.
பெரிய நிறுவனங்கள் கையில் சில்லரை வர்த்தகத் துறை ஒப்படைக்க படுவதால் வளர்ச்சி எதுவும்ஏற்படாது என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுஷ்மா சுவராஜ் கூறியுள்ளார். ...[Read More…]

பதவியாக இருந்த துண்டு இப்போது கொள்கையாக மாறிவிட்டது
பதவியாக இருந்த துண்டு இப்போது கொள்கையாக மாறிவிட்டது
சில்லரை வர்த்தகத்தில் அந்நிய முதலீட்டை எதிர்த்து நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டால் அதை தி.மு.க ஆதரிக்கும் இது அன்று!. சில்லரை வர்த்தகத்தில் அந்நிய முதலீட்டை எதிர்த்து தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டால் அப்போது அது குறித்து ......[Read More…]