சில்லறை வணிகம்

சில்லறை வணிகத்தில் அந்நிய முதலீட்டை அனுமதிக்கலாமா?
சில்லறை வணிகத்தில் அந்நிய முதலீட்டை அனுமதிக்கலாமா?
வெறும் 2 லக்ஷம் ஊழியர்களை வைத்துக் கொண்டு வால்மார்ட் நிறுவனம் மெக்ஸிகோ நாட்டின் சில்லறை வணிகத்தில் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கும் மேற்பட்டதை தன் வசம் கைப்பற்றிக் கொண்டுவிட்டது.இதற்க்கு மாறாக இந்திய சில்லறை வணிகம் 4 கோடி ......[Read More…]