சிவன் கோவில்

பைஜ்நாத் கோவில்(சிவ கோவில்)
பைஜ்நாத் கோவில்(சிவ கோவில்)
பைஜ்நாத் கோவில் ஒரு சிவன் கோவில் ,அது உத்திரபிரதேசத்தில் அகர் மால்வா நகரில் உள்ளது.இந்த கோவிலை கட்டியவர் ஒரு ஆங்கிலேயர் , அவர் பெயர் கார்னல்.மார்டீன் ...[Read More…]

இந்திரனின் யானைக்கு சாப விமோச்சனம் தந்த  ஐராவதம் சிவன்
இந்திரனின் யானைக்கு சாப விமோச்சனம் தந்த ஐராவதம் சிவன்
கும்பகோணத்தில் இருந்து மூன்று கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ளதே தரசுராம் என்ற சிறிய தாலுக்கா. அந்த சிறிய ஊரில் உள்ளதே ஐராவதம் என்ற ஆலயம். இந்திரனின் ஐராவதம் அதாவது யானை இந்த ஆலயத்தில் வந்து ......[Read More…]