சிவாஜியின் சிலை

அரபிக்கடலும் அலறும் சிவாஜியின் சிலை பார்த்து-
அரபிக்கடலும் அலறும் சிவாஜியின் சிலை பார்த்து-
அரபிக்கடலில் மெரீன் டிரைவ் பகுதியில் சுமார் 16 ஏக்கர் பரப்பளவில் சத்ரபதி சிவாஜிக்கு நினைவகம் அமைக்க படவுள்ளது. எப்படி கன்னியாகுமரியில் இந்துமகா சமுத் திரத்தில் விவேகானந்தர் நினைவகம் உருவாகியதோ அதே மாதிரி அரபிகடலிலும் வீர சிவாஜி ......[Read More…]