சீனாவின் பிடியில்

சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு செக்கு வைத்தது இந்தியா
சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு செக்கு வைத்தது இந்தியா
பிரதமரின் ஈரான் பயணம் நாட்டுக்கு பெரும் பலன் அளிக்கும் என்பதில் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது. ஏனெனில் பிரதமரின் பயணத்தின் முக்கிய நோக்க மே.. ஈரானின் "சாபகார்" துறைமுகத்தை இந்தியாவின் கைப்பிடிக்குள் கொண்டு வருவதேயாகும். ......[Read More…]

இறுகிய மீனாக சீனாவின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கிறதா  இந்தியா
இறுகிய மீனாக சீனாவின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கிறதா இந்தியா
பாகிஸ்தானில் உள்ள 'குவடார்' என்னும் துறைமுகம் இதுவரை சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த பி.எஸ்.எ .என்னும் தனியார் நிறுவனத்தினால் நிர்வகிக்கப் பட்டு வந்தது. சகல துறைமுகம் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளும் அந்த நிறுவனத்தின் ஊடாகவே நடைபெற்று வந்த ......[Read More…]