சீன பொருள்கள்

பாரதத்தை சீரழிக்கும் சீன  பொருள்கள்
பாரதத்தை சீரழிக்கும் சீன பொருள்கள்
உலகத்தையே இன்று சீனத் தயாரிப்புகள்தான் ஆட்சி செய்துகொண்டிருக்கின்றன. சின்னக் குழந்தைகளுக்கான 5 ரூபாய் ப்ளாட்ஃபார பொம்மையில் ஆரம்பித்து தட்டுமுட்டு சாமான்கள், ப்ளாஸ்டிக் பொருட்கள் என்று நம்மூரில் எல்லாமே சைனா மயம்! கம்பெனி  மொபைல்களை விட ......[Read More…]