சுதந்திர போராட்ட பாடல்கள்

வந்தே மாதரம் என்போம் ; கப்பலோட்டிய தமிழன்
வந்தே மாதரம் என்போம் ; கப்பலோட்டிய தமிழன்
{qtube vid:=IPorVTtc2CA} வந்தே மாதரம் என்போம் ; கப்பலோட்டிய தமிழன் சுதந்திர போராட்ட பாடல்கள் ...[Read More…]

தண்ணீர் விட்டோம்  ; கப்பலோட்டிய தமிழன்
தண்ணீர் விட்டோம் ; கப்பலோட்டிய தமிழன்
{qtube vid:=uZlh5o55QN0} தண்ணீர் விட்டோம் ; கப்பலோட்டிய தமிழன் , சுதந்திர போராட்ட பாடல்கள் ...[Read More…]