சுதந்திர

சுதந்திரப்  போராட்ட  வீரர்  நானா சாகிப்
சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் நானா சாகிப்
மராட்டிய மாநிலத்தின் மதோரன் மலைகளுக்கு இடையே உள்ள ஓர் அழகிய சிறு கிராமம் வேணு. இந்தச் சிற்றூரில் மாதவராவ் நாராயணன் கங்காபாய் தம்பதிகளுக்கு மகனாய் 1824ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர்தான் நானாசாகிப். இந்தக் காலகட்டத்தில் புனாவை ஆட்சி ......[Read More…]

தேச பக்த்தி பாடல் இந்திய சுதந்திர  போரட்டத்தின் பொழுது ஹிந்தி
தேச பக்த்தி பாடல் இந்திய சுதந்திர போரட்டத்தின் பொழுது ஹிந்தி
{qtube vid:=OmbGBoGVWpk} தேச பக்த்தி பாடல் இந்திய சுதந்திர போரட்டத்தின் பொழுது ஹிந்தி,தேச பக்த்தி இந்திய சுதந்திர ...[Read More…]

இந்திய பிரிவினையின் பின்னணி பாகம் 2
இந்திய பிரிவினையின் பின்னணி பாகம் 2
ஒரு தேசம் தனது கடந்த கால வரலாற்றில் இருந்து படிப்பினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.ஏனெனில் கடந்த கால அனுபவம்தான் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும். கடந்த கால அனுபவம் நமக்கு சொல்வது என்ன ? ...[Read More…]