சுரேஷ் கல்மாடியி

சுரேஷ் கல்மாடியின் நெருங்கிய நண்பர்கல் கைது
சுரேஷ் கல்மாடியின் நெருங்கிய நண்பர்கல் கைது
காமன்வெல்த் ஜோதிஓட்ட துவக்க நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டுக்கான ஒப்பந்தததை வழங்கியதில் முறைக்கேடுகள் நடைபெற்றதாக கூறி சுரேஷ்கல்மாடியின் நெருங்கிய நண்பர்கலான மகேந்திரு, தர்பாரி ஆகியோர் திங்கள்-கிழமை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கடந்த மாதம் அக்டோபர் 3 ......[Read More…]