சுவிஸ் நாட்டின்

சுவிஸ்  வங்கிகளில்  இந்தியர்களின் முதலீடு   பாதியாக   குறைந்துவிட்டது
சுவிஸ் வங்கிகளில் இந்தியர்களின் முதலீடு பாதியாக குறைந்துவிட்டது
சுவிஸ் வங்கிகளில் இந்தியர்களின் முதலீடு பாதியாக குறைந்துவிட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது .2006-ம் ஆண்டில் இந்தியர்களின் பணம் ரூ23,373 கோடி சுவிஸ்_வங்கிகளில் முதலீடு செய்யபட்டது. அது கடந்தாண்டு ரூ 9,295 கோடியாக குறைந்துவிட்டதாக ......[Read More…]